artykuł nr 1

Skład Rady Gminy


Ciołak Stanisław
Gaweł Stanisław
Kukulski Tadeusz
Lesiak Paweł
Madej Sławomir
Malicki Janusz
Nowek Mieczysław
Piotrowski Wiesław
Stępień Stanisław
Szczepański Włodzimierz
W
awrzeńczyk Witold
Wilczkowski Arkadiusz
Zachariasz Dorota
Zbroszczyk Zygmunt
Piec Andrzej Henryk