główna zawartość
artykuł nr 1

Skład + Kompetencje

Skład Komisji

1.Pani Raczyńska Teresa - Przewodnicząca
2.Pan Stępień Grzegorz - Z-ca Przewodniczącej
3.Pan Woźniak Bogdan- Sekretarz
4.Pan Kukulski Tadeusz - członek
5.Pan Wolder Paweł - członek

Kompetencje:

Do zakresu działania Komisji Gospodarki Komunalnej należą sprawy:
1) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
2) gospodarowania terenami,
3) gospodarki wodnej,
4) ochrony środowiska i zasobów naturalnych,
5) leśnictwa i ochrony gruntów,
6) utrzymania dróg,
7) utrzymania urządzeń komunalnych,
8) gospodarowania mieniem komunalnym.