główna zawartość
artykuł nr 1

Skład Rady Gminy - kadencja 2010-2014

 

Skład Rady Gminy - kadencja 2010-2014

L.p. Imię i nazwisko
Funkcja
1 Stanisław Zdyb

Przewodniczący
2 Tadeusz Czarnecki

Wiceprzewodniczący
3 Grzegorz Stępień

Wiceprzewodniczący
4 Anna Dziewanowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5 Małgorzata Rządkowska
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji
6 Wiesław Piotrowski
Przewodniczący Komisji Samorządowej
7 Teresa Raczyńska Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej
8 Katarzyna Staszewska Przewodnicząca Komisji Statutowej
9 Halina Gad  Radna
10 Stanisław Kozieł Radny
11 Monika Kubała Radna
12 Tadeusz Kukulski Radny
13 Bożena Szcześniak
Radna
14 Paweł Wolder
Radny
15 Bogdan Woźniak
Radny