główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Budżetu i Inwestycji

Do zakresu działania Komisji Budżetu i Inwestycji należą sprawy:
1. opiniowanie projektów uchwał budżetu gminy
2. opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu
3. przygotowania kwartalnych ocen realizacji budżetu
4. wydawania opinii o tworzeniu lub znoszeniu jednostek pomocniczych
5. wydawania opinii o wysokości stawek podatkowych
6. wydawania opinii w sprawach majątkowych gminy
7. opiniowania zaciągniętych przez gminę wszelkich zobowiązań finansowych i zagadnień mających skutki finansowe dla gminy
8. opiniowania zadań w zakresie inwestycjiSkład Komisji:
1. Witold Wawrzeńczyk - Przewodniczący
2. Paweł Lesiak - Z-ca Przewodniczącego
3. Stanisław Ciołak - Sekretarz
4. Włodzimierz Szczepański - Członek
5. Zygmunt Zbroszczyk - Członek