główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Gospodarki Komunalnej

Skład:
1.Pan Kukulski Tadeusz- Przewodniczący
2.Pan Stępień Grzegorz- Z-ca Przewodniczącego
3.Pan Naszydłowski Zbigniew- Sekretarz
4.Pan Zdyb Stanisław - członek
5.Pan Nowek Mieczysław - członek

Kompetencje:
Do zakresu działania Komisji Gospodarki Komunalnej należą sprawy:
1) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
2) gospodarowania terenami,
3) gospodarki wodnej,
4) ochrony środowiska i zasobów naturalnych,
5) leśnictwa i ochrony gruntów,
6) utrzymania dróg,
7) utrzymania urządzeń komunalnych,
8) gospodarowania mieniem komunalnym.

Plan Pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na 2008 rok:

L.p. Miesiąc Temat Uwagi
1 Styczeń-Marzec 1. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2007 r.
2. Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy i założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy za 2007 r.
 
2 Kwiecień-Czerwiec 1. Zapoznanie się z gospodarką odpadami na terenie gminy.
2. Przegląd stanu dróg po zimie.
 
3 Lipiec-Wrzesień 1. Przegląd prowadzonych inwestycji.
2. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
3. Zapoznanie się ze stanem mienia komunalnego.
 
4 Październik-Grudzień 1. Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał podatkowych na 2009 r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy oraz założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy na 2009 r.
4. Plan pracy Komisji na 2009 r.
 


Protokoły z posiedzeń Komisji:
Protokół Nr 1 z dnia 1 grudnia 2006r.
Protokół Nr 2 z dnia 27 grudnia 2006r.
Protokół Nr 3 z dnia 8 lutego 2007r.
Protokół Nr 4 z dnia 19 kwietnia 2007r.
Protokół Nr 5 z dnia 21 maja 2007r.
Protokół Nr 6 z dnia 21 czerwca 2007r.
Protokół Nr 7 z dnia 14 września 2007r.
Protokół Nr 8 z dnia 23 października 2007r.
Protokół Nr 9 z dnia 26 listopada 2007r.
Protokół Nr 10 z dnia 18 grudnia 2007r.
Protokół Nr 11 z dnia 28 stycznia 2008r.
Protokół Nr 12 z dnia 25 lutego 2008r.
Protokół Nr 13 z dnia 18 kwietnia 2008r.
Protokół Nr 14 z dnia 13 czerwca 2008r.