główna zawartość
artykuł nr 1

Skład Rady Gminy - Kadencja 2006-2010


Skład Rady Gminy - kadencja 2006-2010

L.p. Imię i nazwisko
Funkcja
1 Wiesław Piotrowski
(Przewodniczący Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Strawczyn w czwartki, w godz. 10:00 - 12:00)
Przewodniczący
2 Janusz Malicki
(Przewodniczący Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Strawczyn w czwartki, w godz. 10:00 - 12:00)

Wiceprzewodniczący
3 Stanisław Gieroń
(Przewodniczący Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Strawczyn w czwartki, w godz. 10:00 - 12:00)

Wiceprzewodniczący
4 Stanisław Zdyb
Radny
5 Anna Dziewanowska
Radna
6 Halina Gad
Radna
7 Tadeusz Kukulski Radny
8 Zbigniew Naszydłowski  Radny
9 Mieczysław Nowek  Radny
10 Jarosław Raczyński Radny
11 Teresa Raczyńska Radna
12 Grzegorz Stępień Radny
13 Włodzimierz Szczepański
Radny
14 Maria Wesoła
Radna
15 Arkadiusz Wilczkowski
Radny