główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

artykuł nr 2

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 13 września 2019 r o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja dostępna na stronie KBW Kielce:

https://kielce.kbw.gov.pl/pliki/1568394806_Strawczyn.pdf

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 września 2019 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 4

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2019 roku o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach