główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 kwietnia 2020 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 226 KB
artykuł nr 2

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników urzędu od 16 marca br. aż do odwołania Urząd Gminy w Strawczynie działa wyłącznie w trybie wewnętrznym. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w tut. urzędzie odbywać się będzie zgodnie z podjętym stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 roku, znak ZPOW-571-32/20, a mianowicie:

  • zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@strawczyn.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  • w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
    • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie - pracownik urzędu gminy za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 41 3038002 w. 32

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

artykuł nr 4

Postanowienie Nr 17/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Strawczyn w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych