główna zawartość
artykuł nr 1

Biuro Rady Gminy

Biuro Rady Gminy

 

Nazwa usługi: Podjęcie uchwały przez Radę Gminy
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Realizacja wniosków z posiedzeń komisji Rady Gminy i Rady Gminy
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Organizacja posiedzeń Rady Gminy
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Organizacja wyjazdów służbowych Radnych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy w Strawczynie
1. Jak załatwić sprawę?