główna zawartość
artykuł nr 1

Kancelaria

Kancelaria

Nazwa usługi: Zgłaszanie skarg i wniosków
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu w Bazie Zaopatrzenia i Zbytu PMR w Promniku
1. Jak załatwić sprawę

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Promniku
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu w Gromadzkiej Radzie Narodowej, Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych: Gminnym Ośrodku Kultury, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i szkołach
1. Jak załatwić sprawę?