główna zawartość
artykuł nr 1

Działalność gospodarcza

Wydział ds działalności gospodarczejNazwa usługi: Uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
1. Jak załatwić sprawę?
 

Od dnia 1 kwietnia 2009 wniosek EDG-1 - wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika Urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika skladek do ZUS.


Wniosek EDG-1 dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki w Rozporządzieniu Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się również na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Wniosek EDG-1 można złożyć w formie elektronicznej. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny na portalu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/.

Wniosek przeznaczony jest do: dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia, a także zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
Nazwa usługi: Uzyskanie zmiany we wpisie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zawieszenie/wznowienie działalności gospodarczej
1. Jak załatwić sprawę?