główna zawartość
artykuł nr 1

Referat Infrastruktury Technicznej

Wykaz usług
świadczonych przez Referat Infrastruktury Technicznej


Nazwa usługi: Podział nieruchomości
1. Jak załatwić sprawę?
2. Wniosek o wstępny podział nieruchomości
3. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział


Nazwa usługi: Przesunięcie terminu płatności bieżącej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów
1. Jak załatwić sprawę?
2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia


Nazwa usługi: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
1. Jak załatwić sprawę?
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego


Nazwa usługi: Zezwolenie na umieszczenie urządzenia nie związanego z potrzebami ruchu drogowego
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego nie związanego z potrzebami ruchu drogowego

 

Nazwa usługi: Zezwolenie na posiadania psów uznanych za agresywne
1. Jak załatwić sprawę?


Nazwa usługi: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości:
1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości


Nazwa usługi: Odebranie odpadów zawierających azbest:
Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest