główna zawartość
artykuł nr 1

Referat Rozwoju, Infrastruktury i Planowania

Wykaz usług
świadczonych przez Referat Rozwoju, Infrastruktury i Planowania


Nazwa usługi: Podział nieruchomości
1. Jak załatwić sprawę?
2. Wniosek o wstępny podział nieruchomości
3. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział


Nazwa usługi: Wliczanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy
Zeznanie świadków
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie wnioskodawcy


Nazwa usługi: Pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów
1. Jak załatwić sprawę?
2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia


Nazwa usługi: Wyliczenie i wypłacenie odszkodowania za przejęcie nieruchomości na własność gminy
Wniosek w sprawie wyliczenia i wypłacenia odszkodowania
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego


Nazwa usługi: Zgłoszenie szkody łowieckiej
Zgłoszenie szkody łowieckiej


Nazwa usługi: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego


Nazwa usługi: Wniosek o wydanie warunków na budowę / przebudowę / remont zjazdu indywidualnego / publicznego
Wniosek o wydanie warunków na budowę / przebudowę / remont zjazdu indywidualnego / publicznego


Nazwa usługi: Zezwolenie na umieszczenie urządzenia nie związanego z potrzebami ruchu drogowego
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego nie związanego z potrzebami ruchu drogowego

 

Nazwa usługi: Zezwolenie na posiadania psów uznanych za agresywne
1. Jak załatwić sprawę?


Nazwa usługi: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości:
1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości


Nazwa usługi: Odebranie odpadów zawierających azbest:
Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest


Nazwa usługi: Deklaracja o wysokości opłaty za zatrzymanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strawczyn:
Deklaracja o wysokości opłaty za zatrzymanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strawczyn