główna zawartość
artykuł nr 1

Referat Infrastruktury Technicznej

Wykaz usług
świadczonych przez Referat Infrastruktury Technicznej


Nazwa usługi: Podział nieruchomości
1. Jak załatwić sprawę?
2. Wniosek o wstępny podział nieruchomości
3. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział


Nazwa usługi: Przesunięcie terminu płatności bieżącej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów
1. Jak załatwić sprawę?
2.  Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu (format .odt)
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu (format .pdf)


Nazwa usługi: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zezwolenie na posiadania psów uznanych za agresywne
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości:
1. Jak załatwić sprawę?
2. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (format .doc)
3. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (format .pdf)