główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie nr 3/2019 na wolne stanowisko pracy w Referacie Infrastruktury Technicznej: Podinspektor ds dróg

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze MB
artykuł nr 2

Ogłoszenie nr 2/2019 na wolne stanowisko pracy w Referacie Infrastruktury Technicznej: Podinspektor ds gospodarki wodno-ściekowej, gazyfikacji i oświetlenia ulicznego

artykuł nr 3

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

artykuł nr 4

Ogłoszenie nr 1/2019 na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansów: Podinspektor ds księgowości budżetowej (płace)

Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019