artykuł nr 1

Konserwator/Palacz - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Promniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku zatrudni na stanowisku:

1. Konserwator / palacz co. – ½ etatu od kwietnia do października -konserwator i ½ etatu od października do kwietnia -palacz co. po uzyskaniu uprawnień palacza – w sezonie grzewczym osoba ta zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dokumenty – CV należy składać w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.00 do dnia 10 kwietnia 2019 r.
Więcej informacji pod tel. 41 3038058 lub osobiście w siedzibie szkoły.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie i ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , obowiązek informacyjny jest dostępny na stronie internetowej szkoły http://www.zpopromnik.szkolna.net

artykuł nr 2

Opiekun Klubu Seniora w Oblęgorze

Dostępne kategorie:
2017
2018
2019