artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 748

Załączniki
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego   118.907 KB
artykuł nr 2

Konkurs ofert na realizację zadań Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017 - 2020 w gminie Strawczyn

artykuł nr 3

Ogłoszenie - Starosta Kielecki wydał decyzje

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 04.03.2019r. wydał następujące decyzje:

1. Decyzja znak: GN-I.6620.5.75.2018.DG ustalająca, że nieruchomość położona
w obrębie Kuźniaki, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 o łącznej pow. 4,2900 ha, stanowi mienie gminne.

2. Decyzja znak: GN-I.6620.5.74.2018.DG ustalająca, że nieruchomość położona
w obrębie Chełmce, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1427, 1428, 2586, 1432, 1433, 1429, 1430, 1434/2 o łącznej pow. 2,5917 ha, stanowi mienie gminne.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44 oraz w Urzędzie Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16.

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Załączniki
Wykaz   588.250 KB
artykuł nr 5

SPRAWOZDANIE dotyczące uzgodnień projektu uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku

SPRAWOZDANIE
dotyczące uzgodnień projektu uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku

W wyniku uzgodnień projektu uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku, nie zgłoszono żadnych uwag oraz propozycji zmian do projektu przedmiotowej uchwały.

Uwagi i oraz propozycje zmian mogły być składane od dnia 15.01.2019r. do dnia 05.02.2019r. Projekt w/w uchwały został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Strawczyn oraz zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strawczyn.

artykuł nr 6

Ogłoszenie o decyzji Starosty

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 11.01.2019r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.68.2018.DG ustalającą, że nieruchomość położona w obrębie Korczyn, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 219, 293, 377, 997, 348/1, 370, 427, 152, 153, 154, 163/1, 168, 191/1, 737, 745, 748, 982 o łącznej pow. 6,2000 ha, stanowi mienie gminne.

Z/ treścią w/w decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 oraz w Urzędzie Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16.

artykuł nr 7

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku

O G Ł O S Z E N I E

projektu uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku.


Na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268), Wójt Gminy Strawczyn podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały w zakresie dotyczącym wykazu kąpielisk należy składać od dnia 15.01.2019r. do dnia 05.02.2019r. w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@strawczyn.pl.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Załączniki
Ogłoszenie   257.031 KB
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem   560.483 KB
Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019