główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wydaniu decyzji przez Starostę Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 05.11.2019r. wydał następujące decyzje:

  1. Decyzja znak: GN-I.6620.5.28.2019.DG ustalająca, że nieruchomość położona w obrębie Chełmce, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1, 21, 57, 58, 73, 74, 89, 93/3, 93/5, 95, 102, 119, 157/1, 162, 163, 178, 310, 311, 348, 2082/2, 2082/4, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092/1, 2092/2, 2094, 2095, 2096/1, 2099, 2100, 2101, 2102, 2578, 2692 o łącznej pow. 8,8408 ha, stanowi mienie gminne.
  2. Decyzja znak: GN-I.6620.5.29.2019.DG ustalająca, że nieruchomość położona w obrębie Strawczynek, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 255/2, 292, 521, 539, 542, 550, 553, 554, 557, 701, 702, 964/1, 1078, 1083/2, 1085, 1086/2 o łącznej pow. 5,4294 ha, stanowi mienie gminne.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kielcach,  ul. Wrzosowa 44 oraz w Urzędzie Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16.

artykuł nr 2

Informacja o wydaniu decyzji przez Starostę Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 24.10.2019r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.37.2019.DG ustalającą, że nieruchomość położona w obrębie Strawczyn, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 273, 282, 449, 710, 775, 859, 882, 926 o łącznej pow. 7,0300 ha, stanowi mienie gminne.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kielcach,
 ul. Wrzosowa 44 oraz w Urzędzie Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16.

artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Załączniki:
Ogłoszenie Wójta Gminy 670 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 10 JAŹWIEC w sezonie łowieckim 2019/2020

Załączniki:
Obwieszczenie 728 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o sporządzeniu projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału Województwa Świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu

Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019