artykuł nr 1

Informacja o wolnym etacie

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje o wolnym etacie. Praca na stanowisku „Pracownik Socjalny”.
Umowa na zastępstwo, pełny etat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 30-38-018.

KIEROWNIK GOPS
Wiesława Jarząbek

artykuł nr 2

Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości, Obsługi i Rozliczeń Podatku VAT

Dodane dnia 22 grudnia 2016r.

Wyniki naboru

-------------------

Dodane dnia 7 grudnia 2016r.:

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE ZGODNIE Z OGŁOSZENIEM O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W REFERACIE FINANSÓW

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI, OBSŁUGI I ROZLICZEŃ PODATKU VAT


1) Pani Edyta Pałka, zam. Bugaj

Wójt
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

---------------

artykuł nr 3

Nabór na stanowisko intendenta 1/2 etatu, sprzątaczki 1/2 etatu i recepcjonistki 1/2 etatu (zastępstwo) w ZPO Strawczyn

Informacje o wynikach naboru
na stanowisko intendenta ½ etatu
w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani – Agaty Gawrońskiej

Uzasadnienie wyboru:
Po dokonaniu selekcji oferta spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu z dnia 27.09.2016. Kandydatka wykazała się znajomością zagadnień związanych z wykonywana pracą.
W związku z powyższym dokonano wyboru w/w kandydatki.


-------------


Informacje o unieważnieniu naboru
na stanowisko sprzątaczki ½ etatu i recepcjonistki ½ etatu (zastępstwo).
w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie

Informujemy, że w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach osoby bezrobotnej na staż unieważnia się nabór na stanowisko sprzątaczki ½ etatu i recepcjonistki ½ etatu w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie.

---------

Dyrektor ZPO w Strawczynie ogłasza nabór na stanowisko intendenta ½ etatu, sprzątaczki ½ etatu i recepcjonistki ½ etatu (zastępstwo).

Szczegóły w ogłoszeniu o naborze.

Załączniki
Ogłoszenie o naborze   210.530 KB
artykuł nr 4

Nabór na stanowisko kucharki

Informacje o wynikach naboru

na stanowisko KUCHARZ

w Zespole Placówek Oświatowych w Promniku

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani - Justyna Robak


Uzasadnienie wyboru:
Po dokonaniu selekcji oferta spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu z dnia 23 09.2016. Kandydatka wykazała się znajomością zagadnień związanych z wykonywana pracą.
W związku z powyższym dokonano wyboru w/w kandydatki.

-------------------------

Dyrektor ZPO w Promniku ogłasza nabór na stanowisko kucharki (zastępstwo)– 1 etat

Szczegóły w Ogłoszeniu

artykuł nr 5

Ogłoszenie Nr 2/2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

Dodane dnia: 20.09.2016r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:
- ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko złożona oferta nie spełniła wymogów formalnych.

W związku z powyższym unieważniam nabór.

Wójt
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

-----------------------

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

artykuł nr 6

Nabór na stanowisko nauczyciela plastyki i techniki do ZPO w Oblęgorku

OGŁOSZENIE!!!

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela plastyki i techniki

Informacje dodatkowe:

Wymagane kwalifikacje: studia zawodowe lub magisterskie uprawniające do nauczania plastyki lub techniki w szkole podstawowej i gimnazjum i przygotowanie pedagogiczne.

Okres zatrudnienia: 01.09.2016r. – 31.08.2017 r.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony.

Niezbędne dokumenty (podanie o pracę, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje) należy:

  • składać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-13.00 – w terminie do 25.08.2016r.,
  • przesłać drogą pocztową na adres: Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15, 26-067 Strawczyn z dopiskiem „nabór na stanowisko nauczyciela” – w terminie do 25.08.2016r. (data otrzymania),
  • przesłać drogą mailową na adres heniacis@wp.pl w temacie proszę wpisać „nabór na stanowisko nauczyciela” – w terminie do 25.08.2016r.

Bliższych informacji udziela dyrektor szkoły – Henryka Cisowska, tel. 693255105.

artykuł nr 7

Ogłoszenie Nr 1/2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

Dodane dnia: 11.05.2016r.

Urząd Gminy w Strawczynie unieważnia nabór na stanowisko
– ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO


Wójt
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

----

Ogłoszenie Nr 1/2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze - GOPS

Dodane dnia: 04.04.2016r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:
REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

WYŁONIONO: PANIĄ EMILIĘ GAD ZAM. STRAWCZYN (1/2 etatu)
PANIĄ EWĘ WAWRZEŃCZYK ZAM. STRAWCZYN (1/2 etatu)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W postępowaniu kwalifikacyjnym, sprawdzającym wiedzę i umiejętności kandydatów, przeprowadzono test pisemny i rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie uzyskanych wyników i oceny członków Komisji, stwierdza się, że Pani Emilia Gad i Pani Ewa Wawrzeńczyk uzyskały największą liczbę punktów i wykazały się odpowiednią znajomością przepisów prawa i zagadnień niezbędnych do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Kierownik GOPS
Wiesława Jarząbek

-------------------------------------------

Dodane dnia: 30.03.2016r.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KOLEJNEGO ETAPU REKRUTACJI

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRAWCZYNIE

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

1. Gad Emilia
2. Wawrzeńczyk Ewa

Kierownik GOPS
Wiesława Jarząbek

---------------------------------------------

Dodane dnia: 24.03.2016r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE ZGODNIE Z OGŁOSZENIEM O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRAWCZYNIE

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH


1. Gad Emilia
2. Kowalczyk Anna
3. Kuc Katarzyna
4. Maciejewska Katarzyna
5. Picheta Anna
6. Prus Ewelina
7. Surma Katarzyna
8. Sztuka Anna
9. Wawrzeńczyk Barbara
10. Wawrzeńczyk Ewa
11. Woźniak Agnieszka

Kierownik GOPS
Wiesława Jarząbek

---------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds Świadczeń WYCHOWAWCZYCH

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz (zaktualizowany)

Kwestionariusz i Ogłoszenie w formacie pdf: Pobierz

Załączniki
Ogłoszenie o naborze   9.830 KB
Kwestionariusz   5.820 KB
Kwestionariusz i Ogłoszenie - format pdf   391.331 KB
Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019