główna zawartość
artykuł nr 1

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - jednostki OSP z terenu gminy

artykuł nr 2

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

artykuł nr 3

Koordynator ds dostępności

Koordynator ds. dostępności:

Monika Zapała

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16,
26-067 Strawczyn
tel.: 41 30 38 002
e-mail: monika.zapala@strawczyn.pl


Do zadań koordynatora oraz zespołu ds. dostępności należy w szczególności:

  • ułatwianie dostępu do usług świadczonych przez urząd  i jednostki organizacyjne osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przygotowanie i koordynacja wdrażania planu działania na rzecz dostępności,
  • systematyczne sprawdzanie działalności urzędu i jednostek organizacyjnych pod kątem dostępności,
  • sporządzenie raportu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

artykuł nr 4

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Załączniki:
Plan działania 39 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności