główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wydaniu decyzji przez Starostę Kieleckiego

Na podstawie art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 04.03.2020r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.46.2019.DG ustalającą, że nieruchomość położona w obrębie Małogoskie, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 62/1 o pow. 13,2500  ha, stanowi Wspólnotę Gruntową wsi Małogoskie.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 oraz w Urzędzie Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2020 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2020 w Gminie Strawczyn

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRAWCZYN z dnia 03.02.2020 r o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn wraz z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 4

Informacja Wójta Gminy o zamieszczeniu projektu zmiany w o zamieszczeniu projektu zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn oraz Prognozy oddziaływania na środowisko w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU

artykuł nr 5

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu, Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Publicznego Przedszkola w Promniku

Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019
2020