główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2020 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2020 w Gminie Strawczyn

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRAWCZYN z dnia 03.02.2020 r o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn wraz z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 3

Informacja Wójta Gminy o zamieszczeniu projektu zmiany w o zamieszczeniu projektu zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn oraz Prognozy oddziaływania na środowisko w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU

artykuł nr 4

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu, Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Publicznego Przedszkola w Promniku

artykuł nr 5

Ogłoszenie o wydaniu decyzji przez Starostę Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 23.01.2020r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.51.2019.DG ustalającą, że nieruchomość położona w obrębie Hucisko, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 577, 601, 617, 637, 638, 665 o pow. łącznej 1,8700 ha, stanowi mienie gminne.
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 oraz w Urzędzie Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16.

Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019
2020